Актуално
Работна среща по Програма за Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в София, 24 – 27 септември 2018
Абонирайте се за месечен бюлетин
„Предполагам, че някога лидерството е означавало мускули, но днес то означава да можеш да се разбираш с хората.”
Махатма Ганди