Актуално
Работна среща по Програма за Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в София, 24 – 27 септември 2018
Абонирайте се за месечен бюлетин
"Няма по-глух от онзи, които не иска да чуе."
Английска поговорка