Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ
25.05.2017
Фондация Лале се готви да стане сертифицирана организация за изпращане на доброволци в рамките на инициативата на Европейската комисия "Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

На 25 и 26 май 2017г. екипът на Фондация Лале премина през обучение за оказване на техническа помощ, чиято цел бе да развие капацитета на фондацията и  да приведе работата й с доброволци в съответствие със стандартите за качество, изисквани от инициативата на Европейската комисия "Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Благодарим на нашите обучители Кася Тузиевич и Сандра Виктория Салазар от Alianza por la Solidaridad, Испания и Розалинд Дуигнан-Пеърсон и Дейвид Хеджис от Volunteering Matters, Великобритания.

Проектът е иницииран от четири организации - Alianza por la solidaridad, Volonteurope, HBAid и GVC, които ще обменят и споделят своя опит в хуманитарната помощ и мениджмънта на доброволци с други организации от цяла Европа - Chance for Life (Румъния), Imago Mundi (Румъния), Asociatia Act Integration (Румъния), Croatian Baptist Aid, Foundation for Africa (Унгария), Területfejlesztők a Vidékért Egyesület (Унгария), Solidarite Laique (Франция), La Ligue de l'enseignement, Fédération des Vosges (Франция), SOS Malta, ARCI Catania (Италия), CESVOT (Италия), ARCS Culture Solidali (Италия), Gondwana (Италия), Volunteering Matters (Великобритания), ASUR (Испания), MPDL (Испания) и Фондация Лале (България).

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни