Доброволчество

2015-07-20

Доброволчеството е интересен и ефективен начин за постигане на социално включване, културно разнообразие, солидарност между поколенията, учене през целия живот, придобиване на разнообразни социални и специфични умения и прилагането им в професионалния живот, гражданско участие и развитие на обществото.
Фондация Лале е подкрепила десетки проекти, основани и насърчаващи участие на доброволци в разнообразни инициативи и дейности в България. Ние съзнаваме, че доброволчеството е значителен ресурс и ефективното му използване е съществено важно за всяко общество. Фондация Лале финансира разнообразни доброволчески дейности като елемент от различни проекти; създава и участва в партньорски инициативи и проекти за насърчаване на доброволчеството в България и Европа; от 2011 година Фондация Лале и НАРД организират ежегоден конкурс и церемония Доброволческа инициатива. 

Последна новина

07.12.2017
Да поздравим заедно хората зад отличените доброволчески инициативи и отбележим Международния ден на доброволците!

Общо 45 инициативи на местни доброволци, реализирани в градове и села се състезават тази година за наградите Доброволческа инициатива 2017. Конкурсът е организиран от Фондация Лале и Националния алианс за работа с доброволци за седма поредна година и беше отворен за граждански и бизнес организации, училища, читалища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Стефан Китанов, директор на Международния София Филм Фест и член на Европейската филмова академия, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на Европейската комисия в България ще изберат най-добрите и ефективни инициативи по предварително обявените критерии - резултати, значение за хората в общността; брой и характеристики на участниците; значение на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова ефективност.

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията. Наградите ще бъдат обявени на публична церемония на 7 декември 2017 от 14,30 часа в залата на Сити Марк Арт Център, бул. "Янко Сакъзов" № 30, София.

Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между поколенията. Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България. Те дават своето време и умения, но имат нужда от подкрепа и насърчение. Заповядайте на церемонията за да покажем заедно признателност към доброволците в България и отбележим Международния ден на доброволците 5 декември!

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин