Актуално
Регионална работна среща за представяне на пакет INSPIRE Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца във Ва...
Включете се
Абонирайте се за месечен бюлетин
"За да живееш напълно разумно и да извличаш от личния си опит всички поуки, които той предлага, е необходимо често да си припомняш миналото и да рекапитулираш онова, което си извършил, научил и преживял, като сравняваш някогашната си преценка със сегашната, намеренията и стремежите си – с осъществяването и удовлетворяването им."
Артур Шопенхауер