Проект на годината

2014-07-28

Проект на Годината е ежегоден конкурс за най-добрите проекти на граждански организации в социалната сфера. Това е единственото събитие за отдаване на публично признание на хората, които целенасочено работят за подобряване на живота и възможностите на другите. Конкурсът се организира от 2005 година в отговор на многото добри проекти, реализирани в България всяка година.

Наградата Проект на Годината е специално изработена от проф. Георги Чапкънов. По традиция в журито участват  представители на водещи бизнес компании, медии, дипломати и хора на изкуството. Номинираните проекти се оценяват по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места. Церемонията Проект на Годината за награждаване на отличените проекти и организации се провежда в края на месец март.

Последна новина

13.01.2021
Традиционният конкурс Проект на Годината 2020 в социалната сфера е отворен за номинации за шестнадесети пореден път.

Преживяхме година, каквато никой от нас не си спомня. Много хора искат да я забравят. Когато минаваш през трудности не забравяй урока от тях, казва една стара мъдрост. А 2020 година мина през света като една огромна лупа и направи ясно видими старите нерешени проблеми и още неотчетените нови трудности. И докато едни я описваха с всевъзможни определения, други въпреки, а може би точно поради извънредната ситуация, започнаха инициативи и програми, за да посрещнат непредвидени и несрещани преди проблеми. През тази трудна година в България са реализирани много различни и интересни проекти на граждански организации.

Важно да отдадем признание на хората и организациите, които организираха по нов начин работата си в рамките на седмици, започнаха нови дейности и програми, включиха нови групи хора в тях, привлякоха допълнителни ресурси, помагаха там, където нямаше друга подкрепа. Защото средствата от дарителски кампании и финансиращи програми не могат да помогнат на хората без ежедневната, целенасочена и професионална работа на мотивирани и отговорни за общността си хора.

Конкурсът е отворен за проекти на граждански организации, насочени към участие на хората в живота на обществото, подобряване на условията, възможностите и качеството им на живот, справяне с последиците от пандемията, без значение на размера и източника на финансиране, място на изпълнение, тип на дейностите или хората, за които са замислени.

Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Организации и лица могат да номинират проекти, като изпратят попълнен формуляр до 25 февруари 2021 година на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен в Интернет страницата на Фондацията. Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония.

Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов.

ОЩЕ НОВИНИ
Абонирайте се за месечен бюлетин