Годишни награди Доброволческа инициатива 2022
05.12.2022
Доброволците на България

Доброволчеството има средна възвращаемост от 5 лева за всеки вложен лев.

Доброволчеството е солидарност между поколенията, между-културен диалог и социално включване.

Всяка година хиляди хора от различни поколения, с различни професии, интереси и умения, сами организират и участват в доброволчески инициативи в България. През тази година повече от всякога имаше поводи за доброволчески акции - последици от пандемията, война, наводнения, пожари, наред с множеството местни образователни, културни, екологични, социални, спортни и други инициативи. Хиляди доброволци участваха в стотици инициативи в цялата страна.

Получихме 37 номинации на различни инициативи от цялата страна - на граждански организации, читалища, училища, клубове и доброволчески групи. Те са представени от доброволци, граждански организации, училища, читалища, граждани, кметове.

Членове на журито са Диана Ковачева, Омбудсман на Република България, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Манол Пейков от издателство ЖАНЕТ 45. Те ще оценят номинираните дейности по предварително обявените критерии - резултати, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Доброволчеството е учене, диалог и свързаност между хората!

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни