Сексуално насилие над деца в цифровата среда
12.05.2024
Противодействие на насилието над деца и предотвратяването му в различни европейски страни

Европейски семинар за сексуалната злоупотреба с деца в цифрова среда, съ-организиран от COFACE Families Europe и Асоциация на родителите "Стъпка по стъпка" Хърватия, събра колеги от различни страни. Целта на семинара бе да научим повече за CAP подхода в Хърватия, да обменим идеи с практикуващи специалисти от други държави, които също работят за предотвратяване на злоупотребата с деца, да преценим заедно как могат да се надградят програми за деца в интернет и се изградят партньорства между организации на семейства и центровете за безопасен интернет.

Всяко дете има право да бъде защитено от всякакви форми на насилие. Въпреки това 1 от  всеки 5 деца в Европа става жертва на сексуално насилие, а през последните години съобщенията за сексуално насилие над деца в интернет се увеличиха драстично. Бързото развитие на технологиите доведе до нови форми на сексуална злоупотреба с деца, като злоупотребата все по-често се извършва онлайн или е улеснена от технологиите. Това включва набелязване и разпространение на материали, свързани със сексуална злоупотреба с деца (CSAM).

През 2022 г. Европейската комисия предложи нов регламент, в който са предложени правила за онлайн платформите с цел предотвратяване, разкриване и докладване на CSAM, но досега не е постигнато споразумение. На 6 февруари 2023 г. Комисията предложи преработване на Директивата относно сексуалното насилие над деца, с което да се актуализират минималните правила за определенията и санкциите в светлината на по-широкото използване на бързо развиващите се технологии във връзка с това престъпление. В нея се предлагат и по-конкретни изисквания за превенция и помощ на жертвите.

Програмата за превенция на насилието над деца (CAP) е една от най-всеобхватните и иновативни програми за превенция на насилието над деца в света. Първоначално  програма CAP започва да се прилага в Съединените щати през 1978 г. Основаният през 1985 г. Международен център за превенция на насилието над деца (ICAP) разширява обхвата на програмата в други държави по света. Тази организация вече не съществува, но програмата продължава да се реализира в регионални центрове за обучение.

Асоциация на родителите "Стъпка по стъпка" е такъв Регионален център за обучение в Хърватия, където се обучават специалисти за прилагане на програмата CAP. Програмата предоставя на децата ефективни стратегии за превенция, намаляване на тяхната уязвимост и излагане на различни форми на насилие. Тя осигурява и по-добра подкрепа за родители, настойници и възпитатели. Програмата има няколко варианта, които са предназначени за деца на различна възраст и с различни потребности: деца в предучилищна възраст, деца в детска градина, тийнейджъри и деца с увреждания.

По време на срещата проследихме презентациите на Child Focus Белгия, KMOP Гърция, The Brave Movement Испания, IWF Великобритания, INHOPE, Българския център за безопасен интернет, Центъра за изчезнали и експлоатирани деца Хърватия, Väestöliitto Финландия и UNAF Испания. Обсъдихме също така актуалното състояние на нещата в Европа, включително Закона за цифровите услуги и неговото въздействие върху децата и семействата, стратегията "По-добър интернет за децата плюс" и различните инициативи, Акта за изкуствения интелект и др.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни