Детски Компас 2030
20.11.2020
Правата на детето са важни за всички

Ако сте родител, или очаквате дете, или сте баба, или дядо, или дете или млад човек… - този компас е за вас! Той води до Европа, която инвестира в здраво общество, среда и икономика, подходящи за децата.

Документът е разработен от Европейската мрежа на семействата COFACE Families Europe. През октомври миналата година организацията започна дискусия за различните обществени фактори, които влияят върху здравето и благосъстоянието на децата. В обсъжданията участваха над 100 ключови заинтересовани страни от цяла Европа. На основа на събраните данни и Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Европейският стълб на социалните права и Целите за устойчиво развитие до 2030 година, бе разработен настоящия Детски компас 2030. Целта на документа е да ръководи разработването на политики и развитието на услуги в социалната и множество други области, които засягат децата и техните семейства.

Което означава, че компасът засяга всички нас.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни