COFACE започва публична консултация за постигане на пълноценно включване
14.05.2021
Споделете добрия си опит в социално включване на деца и хора с уреждания.

В навечерието на Международния ден на семействата 2021, ние от COFACE Families Europe започваме Европейска обществена консултация за събиране на добри практики в пълноценно включване на хората с увреждания и техните семейства. Тя ще продължи до 11 юли. Избрани практики, споделени от организации от цяла Европа, ще бъдат основа на Атлас на добрите практики, който ще публикуваме до края на годината.

Промяната към общество, приобщаващо хората с увреждания, техните семейства и тези, които им представят услуги, не е мечта. То съществува в различни страни и общности в Европа. Обществената консултация е на 15 езика /включително български/. Насърчаваме всички да споделят примери, които познават – услуга, град, НПО, училище, дневен център, закон, работодател, подкаст, сайт – които вече показват как включването става. Искаме да научим за всяко действие, което допринася за пълноценно включване в Европа!

Създаването на Атлас с избрани добри практики е особено ценно в светлината на скорошното приемане от ЕС на 2021-2030 European Disability Rights Strategy, в която ЕС се ангажира с приложението на Конвенцията на ООН за Правата на хората с увреждания.

Форумът на COFACE за правата на хората с увреждания и техните семейства разработи наръчника S.H.I.F.T., който включва 5 цели, 15 инструмента и 45 дейности в сферите на Подкрепа, Човешки права, Независим живот, Семейство и общество и Промяна към пълноценно включване на хората с увреждания и техните семейства.

Кампанията бе открита с уебинар на 11 май с участието на Европейски комисар по равнопоставеност Helena Dalli, съ-председателя на форума на COFACE Chantal Bruno, специалния представител на ООН за правата на хората с увреждания Gerard Quinn, Европейския делегат на Френската организация Nous Aussi Florence Jablonski, експерта на Агенцията за основните права Robert-Jan Uhl и вицепрезидента на Комитета за социална закрила Ulrike Neufang.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни