Кодекс на добрите практики за въздействие
08.02.2016
Фондация Лале публикува на български език нов документ от поредицата за социално въздействие.

Фондация Лале публикува Кодекс на добрите практики за въздействие, разработен в рамките на програма Вдъхновяващо въздействие.  Смисълът на съществуването на гражданските организации е в промяната, за която работят. Сдружения, фондации, клубове, благотворителни организации , социални предприятия са създадени с предварително определена цел. Социалното въздействие включва ефектите за  директни и индиректни ползватели на проект или дейност на една организация, екипа на организацията, други организации, политики, практики и закони.

Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел.

Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея.

Вижте също Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации и Седемте принципа на социална стойност, които представихме за ползване на гражданските организации в България през миналата година.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни