Европейски ден на солидарност между поколенията, 29 април 2019
01.04.2019
Солидарността между поколенията е взаимна подкрепа, радост и условие за устойчиво развитие!

Фондация Лале започва кампания за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията. Започнахме тази инициатива преди 10 години, когато денят 29 април беше посветен на солидарността между хората от различни поколения.

Ние научаваме и разбираме света от нашите родители, баби и дядовци, учители, треньори и преподаватели, приятели и колеги в професията. Наученото предаваме на своите деца, внуци, ученици и приятели. Солидарността между поколенията има много различни форми, но смисълът е един - да живеем добре заедно, да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да разчитаме на тях за нещата, които още не знаем и не можем.

Обръщаме се към партньори, колеги и съмишленици с покана да се включат в национална кампания за Европейския ден на солидарност между поколенията. Целта е да насърчим разнообразни съвместни събития на хора от всички възрасти и да привлечем вниманието на обществото към приемствеността, разбирането, зачитането и солидарността между хората. В кампанията ще участват много и различни организации от малки и големи населени места в цялата страна.

Включете се и вие! Нека заедно бъдем част от Европейския ден на солидарност между поколенията - 29 април 2019 година!

Организирайте събитие за хората, с които работите, деца и младежи, местната общност, приятели, колеги, партньори, ученици, учители. Важно е само темата за солидарността между поколенията да е представена по разбираем, достъпен и интересен за участниците начин. Някои примери за инициатива, която можете да планирате, включват:

  • Събирания, на които хора на различна възраст се срещат, разказват или обсъждат теми за връзките и отношенията между поколенията;
  • Съвместни инициативи между деца, младежи и възрастни - концерти, конкурси, изложби, състезания, спортни събития, екскурзии, музикални и танцови представления, културни или традиционни събития и др.;
  • Срещи и разговори с творци, интересни хора, представители на местна власт или местни граждански организации, на които се обсъждат различни форми на солидарност и сътрудничество между поколенията, успешни примери на социално включване;
  • Други интересни идеи, които имате.

Поканете местните медии да се включат и да разкажат за вашите инициативи.

За да бъдем заедно част от Европейския ден на солидарност между поколенията, очакваме да ни изпратите кратка информация за събитието и няколко снимки на info@tulipfoundation.net до 8 май 2019.

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни