Програма Научено и споделено
01.12.2005

Целта на програмата е да насърчава въвеждането и прилагането на нови модели на социална работа с различни групи чрез развитие на капацитета на граждански организации, работещи по сродни проблеми от социалната сфера. Програмата е насочена към създаването на условия за тези организации да споделят опита, натрупан в процеса на изпълнение на моделни проекти.

Ролята на Фондация Лале е да осигури възможности за гражданските организации да се срещат; да споделят опит, постижения и проблеми; да обсъждат общи виждания и да развиват обща платформа за действие. Участниците в програмата ще имат възможност да идентифицират общи проблеми, да продължават диалога помежду си и с останалите институции и организации, както и да се запознаят със съвременни форми и методи на социална работа, прилагани в страните от Европейския Съюз. Това ще стане възможно чрез поредица от тематични работни срещи на представители на граждански организации от цялата страна, работещи по определени проблеми в социалната сфера и представители на министерства и местна власт.

Като продължение на работните срещи определени организации, изразили интерес да посетят действащи проекти, изпълнявани от други граждански организации в страната, ще имат възможността да кандидатстват за финансова подкрепа за работни посещения.

Както организации, подкрепени от Фондация Лале, така и други граждански организации, работещи за решаването на конкретни социални проблеми, са поканени да участват в програмата. Тези, които проявяват интерес към предстоящата среща, могат да кандидатстват като попълнят формуляр за участие и го изпратят на Фондация Лале по електронна или обикновена поща.

 

 

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни