Работна среща "Социална подкрепа и интеграция на хора с психични проблеми"
09.10.2006
На 6-7 октомври 2006 в Пазарджик се проведе работна среща на тема “Социална подкрепа и интеграция на хора с психични проблеми”. Срещата се състоя в Център за психично здраве “Човеколюбие”.

Участваха 25 представители на 11 неправителствени организации от цялата страна – Варна, Благоевград, Самуил, Стара Загора, Враца, Смолян, София, Пазарджик и др., както и представители на Министерство на Здравеопазването, Министерство на Труда и Социалната Политика, Агенция за социално подпомагане и община Пазарджик .

Участниците получиха приветствия и пожелания за успешна работа от проф. Радослав Гайдарски, министър на Здравеопазването и г-жа Иванка Христова, зам. министър на Труда и социалната политика. Г-жа Пенка Пенева, Зам. Областен управител на област Пазарджик поздрави участниците в срещата и сподели опит от сътрудничеството на неправителствените организации и областната управа на територията на Пазарджик.

В хода на срещата бяха представени различни форми на подкрепа и социална работа, сред които дневен и информационен център, грижи по домовете, психологически консултации за хора с психични проблеми и техните близки, трудова терапия и защитено жилище.

В края на срещата участниците обсъдиха различни възможности за сътрудничество и споделяне на опит като периодична обмяна на информация, посещения, срещи и обучения и др. Списък на организациите с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит е поканена да попълни кратка информационна справка и да я изпрати на електроненinfo@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

 

 

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни