Работна среща на тема „Защитени жилища за лица с умствени затруднения”
12.12.2005
България живеят няколко десетки хиляди човека с умствени затруднения. Няколко хиляди са настанени в социални институции, другите живеят със семействата си въпреки многобройните трудности. Все още има малко възможности за подкрепа в общността за деца и възрастни с различни по вид и степен интелектуални затруднения, така че те да могат да живеят интегрирани в обща среда.

По повод на международния ден на хората с увреждания 3 декември Европейската Комисия публикува своя първи доклад по Европейския План за развитие „Равни възможности за хората с увреждания”. Като основна цел на  втората фаза на плана за 2006 -2007 година е посочено активното включване на хората със затруднения, като най-добър начин за независим живот доколкото това е възможно.

Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения е форма социална услуга в общността. Хората, настанени в защитено жилище водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Това са хора с лека и умерена степен на умствена изостаналост, повечето от които са прекарали голяма част от живота си в специализирани институции, но имат реален шанс за социална интеграция. Защитеното жилище създава условия за естествена социална интеграцията и се основава на реализацията на разнообразни дейности, съобразени с индивидуалните възможности и конкретните нужди на всеки от потребителите.

С финансовата подкрепа на Фондация Лале през последните години са създадени няколко защитени жилища. Като първа инициатива от програмата за обмяна на опит и съвременни практики Фондация Лале организира работна среща на тема „Защитени жилища за лица с умствени затруднения”. Срещата се състоя на 9 и 10 декември 2005 в София. В нея участваха представители на 16 неправителствени организации от цялата страна, които вече имат защитени жилища или работят по създаването на тази социална услуга и представители на общини, интересуващи се от възможностите за сътрудничество с НПО в процеса на създаване на защитени жилища. Присъстваха участници от Перник, Разлог, Сливен, Видин, Търговище, Горна Оряховица, Русе, Дряново, Стара Загора, Пазарджик, Козлодуй, Враца, Самуил, Банско  и други градове. Те бяха поздравени от името на г-жа Иванка Христова, Зам. Министър, Министерство на труда и социалната политика.

Програмата на срещата включваше обсъждане на методите на работа и стандарти за грижи в защитено жилище за лица с умствени затруднения; процедури по подбор, подготовка и настаняване на лица; професионални екипи и обучението им; финансиране и възможности за сътрудничество. 
Като основни моменти в практическата работа в защитено жилище за лица с интелектуални затруднения бяха очертани необходимостта от увеличаване на щата на работещите с оглед осигуряване на качествена 24 часова грижа;  максимално приближаване на условията в защитените жилища до тези в семейната среда; премахване на възрастовата граница за придобиване на начално образование; разглеждане на възможността за временно пребиваване в защитените жилища на лица от семейства; прецизиране на регламента за създаване на комисия и извеждане на лица от институциите и настаняването им в защитено жилище.

В края на срещата участниците сформираха неформална работна група, която пое ангажимент да подготви писмено представяне на проблемите и конкретните предложения за подобряване на работа на организациите, предоставящи услугата защитено жилище за хора с интелектуални затруднения.

Фондация Лале се ангажира с осигуряване на финансова подкрепа за обмяна на кратки работни посещения между организациите, които имат действащи проекти и изразяват интерес. Очаква се посещенията да се състоят през следващите 5 месеца.

Списък на организациите, участвали в срещата с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит е поканена да попълни кратка информационна справка и да я изпрати на електронен адрес info@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

 

 

 

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни