Национална кампания за активно участие на мъжете в живота на децата и семейството „Да бъдеш Баща”
02.10.2014
Фондация Лале се включва активно в кампания „Да бъдеш Баща” на обединение от 10 неправителствени организации.

Темата за „активното бащинство“ не е достатъчно актуална в България и е още нова за Източна Европа. Фигурата на „бащата“ (значим за детето мъж) е от ключово значение за пълноценното развитие на всяко едно дете. Това е особено важно и за българското общество, където все повече деца са  отглеждани от един родител и семейните модели се променят. В повечето социални и образователни институции „мъжкият модел“ най-често отсъства  – детска градина, училище, центрове за здравни и социални грижи. Активното участие в грижите за децата е удовлетворяващо за мъжете и за децата. То влияе положително върху атмосферата в семейството. 

Целта на националната кампания „Да бъдеш Баща“ е да покажем и говорим заедно за ползите от активното участие на мъжете в живота на децата и семействата и да съдействаме за разкриване на разнообразни възможности пред мъжете да се включват позитивно, активно и ангажирано в живота на децата за създаване на благоприятна, ненасилствена семейна среда за пълноценно развитие на децата. За постигането на тази цел, партньорите насочват усилията си в следните основни насоки:

  • Национална информационна и медийна кампанияза популяризиране на „позитивния модел на родителство“* и „активното бащинство“в българското общество, основана на резултати от национално представително социологическо проучване;

  • Практическа работа с професионалисти и родители в детски градини и начални училища, с професионалисти от граждански организации, социални работници и местни властивподкрепа на „активно бащинство“**; стимулиране на „мъжко включване*** в живота на детската градина и училището (в столицата, областен град, средно голям град и малко населено място).

  • Създаване на мрежа от организации и институции, които последователно работят за пълноценното включване на мъжете в живота на децата.

  • Интернет сайт www.mencare.bg 

Кампанията е насочена към:

  • Бащи (и всички значими за детето мъже, които потенциално полагат грижи за неговото развитие), родители, семейства;

  • Образователни и социални институции – преподаватели в детски градини и училища, социални работници, образователни специалисти. 

„Да бъдеш Баща” е част от международната кампания MenCare, която се провежда в над 20 страни в 5 континента (http://men-care.org) с цел да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители за пълноценно развитие на децата. В Източна Европа „MenCare“ се реализира за първи път в България от 10 организации, обединени от каузата на „Да бъдеш Баща“ с подкрепата на Фондация Оук. 

Партньори в кампанията са:

Фондация Лале

Фондация „Асоциация Анимус“

„Български център за джендър изследвания“

Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“

Фондация „За Нашите Деца“

„Институт по социални дейности и практики“

Национална мрежа за децата

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Асоциация „Родители“

„Център за изследване и политики за жените“ 

На пресконференция на 30 септември в София бяха представени целите на кампанията и изводите от национално представително социологическо проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за деца”. Вижте основните изводи от проучването.   

Повече информация ще намерите на интернет сайта на кампанията  www.mencare.bg

* „Позитивно родителство“ – подход за отглеждане на детето, при който се укрепва връзката между родители и деца, основана на взаимно уважение, подкрепа, разбиране на разнопосочните и променливи във времето интереси и споделена чрез общуване по ненасилствен и конструктивен начин. Подходът е насочен към разгръщане на потенциала на детето в различни области.

**„Бащинството“ е социална роля, която може да бъде осъществявана и  от други значими мъже в живота на детето.

***Под „мъжко включване“ разбираме участието на мъже, които в момента се грижат или им предстои да се грижат за деца.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни