Първа успешна Борса на проекти и идеи в Ловеч, 8 ноември 2012 г.
12.11.2012

Борса на проекти и идеи се проведе за първи път в Ловеч на 8 ноември 2012 г. Тя беше организирана от Фондация Лале в сътрудничество с Конфедерация на работодателите и индустриалците (КРИБ) Ловеч и екип от граждански организации от града с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Борсата се състоя в залата на Народно читалище „Наука 1870” и събра десетки представители на местния бизнес и граждански организации. Те се срещнаха в различен нов формат, за да потърсят възможности за взаимноизгодно сътрудничество, което отчита интересите и възможностите и на двата сектора. Такова сътрудничество посреща най-вече нуждите и интересите на хората в Ловеч. Местните сдружения, фондации и читалища бяха подготвили разнообразни и интересни предложения. Те търсеха и предлагаха стоки, материали, услуги, доброволен труд.

Борсата на проекти и идеи се организирана на доброволни начала. Така беше и в Ловеч, където активно се включиха различни хора и организации от нестопанския и стопанския сектор, местна власт, медии. Гергана Петкова от КРИБ Ловеч беше активен посредник на Борсата и насърчаваше контактите между представителите на различните сектори. Счетоводител - доброволец беше Анета Гечевска, която прегледа и остойности направените сделки. Никола Колев, журналист от Общинско Радио Ловеч, внесе динамика и настроение като водещ на събитието. Фотографът Цветомир Петров документира интересните моменти от Борсата. Екипите на Сдружения „Знание” и „Екомисия” допринесоха много за организацията на Борсата. Младежите доброволци от Сдружение „Екомисия” бяха ангажирани с подредбата на залата и посрещането на гостите.

Гергана Петкова от КРИБ Ловеч и Мария Петкова от Фондация Лале представиха накратко същността на Борсата. Младен Младенов, зам. кмет Община Ловеч, поздрави участниците и откри Борсата с традиционния удар на гонг. След около час Иво Иванов, председател на КРИБ Ловеч, удари заключителния гонг.

Първата Борса на проекти и идеи в Ловеч приключи с 19 подписани сделки на обща стойност 21 050 лева. Много други предварителни уговорки бяха направени по време на събитието, които ще бъдат реализирани в следващите дни и седмици. 

От страна на бизнеса най-много сделки реализираха Печатница „Дъга” и фирма „Имобили” ЕООД с по 3 сделки. От гражданските организации с най-добър резултат бе Сдружение „Екомисия 21 век” – с 5 сделки.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни