Проект "Борса на проекти и идеи"
19.11.2010


Фондация Лале започва работа по иновативен проект за насърчаване на ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Целта на проекта е да допринесе за по-голяма устойчивост на гражданските организации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и неправителствените организации и създаване на иновативен инструмент (Борса на проекти и идеи) за срещане на нуждите и интересите на гражданските организации с тези на бизнеса на основата на практическо сътрудничество и дълготраен ефект чрез:

- предоставяне на практически работещ инструмент за сътрудничество, което е от ключово значение във времена на икономическа криза, когато ресурсите (пари, услуги, материали, оборудване и т.н.) са ограничени и ефективното им използване е от съществено значение;

- популяризиране на “борсата” и обучение на местни екипи, които ще я прилагат на местно ниво;

- създаване и актуализиране на постоянна интернет базирана „Борса на проекти и идеи” в сътрудничество с бизнес организации и медии, която ще служи на бизнеса и неправителствените организации.

Борсата работи много успешно в Нидерландия от почти 10 години, а последните години механизмът е пренесен в Германия и Белгия.

Дейностите са насочени към неправителствени организации, читалища, дневни центрове и клубове, компании и местен бизнес, бизнес организации, медии, местна власт, училища, активни граждани и лидери на местната общност и включват:

- Адаптиране и публикуване на Ръководство за организиране на Борса за проекти и идеи;

- Обучение на местни екипи в 10 общини в техниките на Борсата, така че да имат уменията да организират борси и в бъдеще

- Организиране на ежегодна местна „Борса на проекти и идеи” в 10 общини в сътрудничество с местните екипи, бизнеса, медиите и общините. На борсата нуждите и интересите на бизнеса и неправителствените организации се срещат и водят до дългосрочна подкрепа в стоки и услуги за инициативи, които са важни за общността;

- Организиране на ежегоден национален форум „Борса на проекти и идеи” и създаване на постоянна електронна Борса в сътрудничество с бизнес организации и медии.

Очакваният ефект е ежегодната “Борса на проекти и идеи” в 10 общини да доведе до определен брой „срещи” – т.е. конкретни проекти и инициативи на граждански организации ще бъдат подкрепени от местния бизнес, които ще намери подходящи ефективни и важни за общността форми на КСО; различни дейности на неправителствените организации ще станат достояние на местната общност, бизнеса и медиите; чрез ежегодните борси бизнесът и неправителственият сектор ще изградят реални връзки и схеми за постоянна подкрепа.

Филм "Борса на проекти и идеи"

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни