Борса на проекти и идеи за втори път в Плевен, 7 ноември 2012
09.11.2012
Втората годишна Борса на проекти и идеи се проведе в зала „Гена Димитрова” на Народна библиотека „Христо Смирненски” в Плевен на 7 ноември 2012.

Тя бе реализирана от Фондация Лале в сътрудничество със Сдружение Плевенски обществен фонд “Читалища”, група граждански организации от Плевен и региона и с подкрепата на Община Плевен и  Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Борсата се организира изцяло на доброволни начала. Затова в нея участваха доброволци с различни роли. Валя Минкова беше водещ на събитието. Даниела Пенева, секретар на Сдружение Областна организация на НТС беше счетоводител. Стефан Стефанов от Народно читалище „Просвета 1923” в с. Ясен, беше фотограф. Борсата беше подкрепена и от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен, ученици от която организираха коктейла след борсата. Винарска къща „Мизия” от Долни Дъбник дари виното за наздравица на участниците. Драматичният театър "Иван Радоев" предостави гонг за Борсата.

Борсата бе открита от Мария Петкова, директор на Фондация Лале и Стефан Петков, зам. кмета на Община Плевен, който удари гонга за символично начало на събитието.

Срещата продължи около час, в който участниците разговаряха, разменяха контакти и предложения за сътрудничество. След последния удар на гонга бяха отчетени резултатите - 19 сключени сделки на обща стойност над 10 хиляди лева.

Сключените сделки включват: реклама, доброволен труд, консултации при проекти, предоставяне на зали за събития, офис техника, мебели, канцеларски материали, хранителни продукти, празнични програми, килими, озвучаване и др. 

Четири граждански организации сключиха най-много сделки. Това са Народно читалище „Петър Парчевич 1927”, с. Асеново; Народно читалище „Напредък 1871”, Никопол; Народно читалище „Просвета 1923”, с. Ясен и Народно читалище „В.Левски 1911”, с. Божурица. 

От страна на бизнеса най-много сделки подписа фирма „Артефакт „Калияне”.

Статия в Дарик-нюз-Плевен.
Статия в Posredniknews.com.
Статия в BG Sever
Статия в сайта на община Долна Митрополия.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни