Второ обучение за граждански организации по проект “Борса на проекти и идеи” във Велико Търново се проведе на 24 април 2012г., в Европейския информационен център
27.04.2012

Целта беше участниците да започнат заедно практическа подготовка за организирането на първата Борса в града, която ще се състои на 30 май 2012 г. Представители на 10 местни граждански организации се включиха активно в разпределение на задачите и определяне на функциите на участниците в Борсата.

Проектът се реализира с подкрепата на Тръста за гражданско общество за Централна и Източна Европа

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни