Успешна първа Борса на проекти и идеи в Плевен, 18 май 2011
20.05.2011
Първата „Борса на проекти и идеи” в Плевен и в България се проведе с голям успех на 18 май. Целта на „Борса за проекти и идеи” бе да срещне нуждите и интересите на гражданските организации и бизнеса в Община Плевен и да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между двата сектора като отчита интересите и възможностите и на двете страни.

Г-н Найден Зеленогорски, Кмет на Община Плевен, бе специален гост. Той поздрави участниците и организаторите за иновативната идея и обяви началото на борсата със символично удряне на борсовата камбана.

Събитието продължи един час, в рамките на който десетки представители на бизнеса и гражданските организации от града и общината „търсиха” и „предлагах” различни възможности за сътрудничество, договаряха обмен на стоки, материали, услуги и доброволен труд. На борсата имаше само едно правило – не се търсеха и не се предлагаха пари. В символичната надпревара за партньорства се излъчиха и първенци, които сключиха най-много сделки. От страна на бизнеса това беше фирма „Импорт-експорт 2000" гр. Плевен, с мениджър г-н Величко Величков, а от страна на гражданските организации – Сдружение "Развитие на личността и човешките общности”- Плевен.

На финала, г-жа Мария Петкова, Директор на Фондация Лале – един от организаторите на събитието, отчете резултатите - 40 сключени сделки на обща стойност 11 250 лв. Тя подчерта, че „На борсата на проекти и идеи печелят всички участници – стопански и нестопански организации, но най-вече печелят хората в град Плевен, защото към тях са насочени подкрепените дейности”.

Ползите за всички участници в Борсата са нови партньори; достъп до нови ресурси и мрежи от контакти; възможност за достигане до нови потребители; разширяване на контактите с местната общност; добра репутация; участие в развитието на местната общност; обществено признание. Използването на повече и по-разнообразни средства за сътрудничество са от реална практическа полза за двете страни.

„Борсата на проекти и идеи” се реализира съвместно с Община Плевен и с подкрепата на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен, Професионалната гимназия по лозарство и винарство в Плевен и Застрахователно дружество Interamerican – клон Плевен. За успешното реализиране на първата борса допринесоха колегите от Център Отворена врата, Плевенски обществен фонд Читалища и Сдружение за развитие на личността и човешките общности.

Статия във в. "Капитал".

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни