Какво е „Борса на проекти и идеи”?
25.11.2010
Целта на „Борсата на проекти и идеи” е да насърчи и улесни ефективно сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България, като отчита интересите и възможностите и на двата сектора.

„Борса на проекти и идеи” е събитие, което се организира един или няколко пъти в годината, продължава около един час и на което се „срещат” нуждите и интересите на гражданските организации и бизнеса. Борсата има за цел да стимулира и улесни търсенето и предлагането на доброволен труд, материали, стоки и услуги между граждански и бизнес организации.

На борсата има само едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари!

Моделът
Моделът „Борса на проекти и идеи”, който Фондация Лале въвежда в България е създаден и е много популярен в Холандия, където ежегодно се провеждат десетки местни борси. От 2007 година моделът се прилага с успех и в Германия, Австрия, Белгия и други европейски страни. Фондация Лале получи правата и документите за разпространението му в България от партньорски организации в Холандия (MOVISIE и Community Partnerships consultants) и Германия (Фондация Бертелсман).

Това е работещ инструмент, особено подходящ във времена на икономическа криза, когато ресурсите (експертиза, пари, услуги, материали, оборудване и т.н.) са ограничени и ефективното им използване е от огромно значение.

Участници
Неправителствени организации, компании и местен бизнес, бизнес сдружения, медии, местна власт, активни граждани и лидери на местната общност.

Какво печелят участниците в „Борса на проекти и идеи”
Нови партньори 
Достъп до нови услуги и ресурси 
Достъп до нови мрежи от контакти 
Възможност за достигане до нови потребители 
Разширяване на контактите с местната общност 
Добра бизнес репутация 
Принос в развитието на местната общност 
Обществено признание

Филм за Борса на проекти и идеи, предоставен от Фондация Бертелсман Германия.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни