На 29 юни в Хасково се проведе заключителната конференция по проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”.
03.07.2020
Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата

В продължение на почти 2 години партньорските организации бяха ангажирани с дейности за подкрепа на пълноценно включване на ромски деца в образователния процес и техните майки и семейства. Подходите включваха организиране на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”. Обучения за местни специалисти и представяне на двата модела за семейна подкрепа бяха проведени в Хасково, Варна и Кюстендил. Идеята бе да бъдат въвлечени ромски жени в процеса на решаване на проблеми с образованието на децата и подобряване на комуникацията им с училището и образователната система. Проведени са 30 „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата и 30 фамилни конференции. Колегите по места са работили със значителен брой семейства от ромска общност във формата на консултиране, срещи, дискусии.

Малина Славова от Сдружение „Шанс и закрила“ представи целите и дейностите по проекта. Илиана Тотева, педагогически съветник в ОУ „Н.Вапцаров” и насочващ към ФГК, разказа за развитието и ефекта от модела като започна с думите на една майка „Госпожо, идвам да питам за детето. Нали имам план”. Гергана Енчева от сдружение „Гаврош” говори за прилагането на „Училище за родители“ във Варна и мнението на родителите „Искаме децата ни да се справят, да имат пари, да са добри”. За работата си в общността в Кюстендил сподели Арсо Ганев от НХЦ. Мария Петкова от Фондация Лале представи „Значение и ефект от приложение на модела Фамилна групова конференция в сфера на образованието“. Интересно бе представянето на „Оценката и въздействието на проекта“, направено от Антоанета Матеева от НБУ. В последната сесия Мария Гинева от сдружение „Бъдеще за децата” Казанлък представи опита на организацията в работа с родители за ранно детско развитие на децата им в универсална услуга в къща „Сигурен старт“.

Партньори в този проект са European Roma Information Office (ERIO), Брюксел; Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, Сдружение "Гаврош", Варна и Фондация Лале. Водещ партньор е Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково. Проектът е финансиран от програма “Права, равенство и гражданство (2014-2020)“ на Европейския съюз с общ бюджет в размер на 182 109 евро. 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни