Заключителна конференция „Как вярата в семейството допринася за пълноценно прилагане на правата на децата?“
03.06.2016
Заключителна конференция „Как вярата в семейството допринася за пълноценно прилагане на правата на децата?“ се проведе на 3 юни в Залата на Дома на науката и техниката в София.

Основен акцент в събитието беше споделянето на наученото от реализиране на практически модели и подходи за подкрепа на деца и семействата им в България от участниците в програма „Вяра в децата и семейството“. Колегите от 13 организации, които работят с деца с семейства в над 25 общини, дадоха много и различни отговори, като всички те имаха общ смисъл – хората от семейството и общността са най-близкия до децата кръг на грижа и защита, тяхното включване и овластяване е гарант за пълноценно прилагане на правата на децата.

Приветствия към участниците изпратиха  Деница Сачева, Зам. Министър на труда и социалната политика и Офелия Кънева, Председател на държавната агенция за закрила на детето.

Галина Маркова от Ноу хау Центъра към Нов български Университет представи задълбочена оценка на въздействието на програмата. Основни елементи от оценката включват изводи, че в рамките на програмата е създадена общност от хора и организации като тази общност се основава на споделени ценности. Впечатляващ е обхватът на програмата, в реализация на различни подходи и дейности са покрити са всички нива на социална работа. Участниците са постигнали огромен напредък в  документиране на резултати и промени. Създадени са значителен брой партньорства с разнообразни организации – училища, дeтски градини, читалища, църкви, местни организации, социални институции, болници и др. Достигнати са някои от най-маргинализираните групи и хора. От работата по прилагане на фамилни групови конференции се вижда отчетливо как хора и специалисти започват да мислят за семейството като за „семейство“.  В отчети, описани случаи, интервюта, модели, документи се вижда реално овластяване на хора и тенденция към стандартизиране на практики.

Отправените препоръки бяха да се публикува обобщение на резултати на програма и оценката; да се обмислят възможности за поддържане и развитие на създадената мрежа от организации; да се помисли за анализ на някои неуспешни случаи и за проследяване на успешните случай в дългосрочен план.

Екипи на финансираните по програмата организации представиха наблюденията и  изводите си за факторите, подходите и постигнатите промени. Те говориха и за предизвикателствата и за успехите, и за работещите практики.  Моделите на работа на всички финансиране организации бяха представени на събитието.

В панела за включване и участие на семействата участваха колегите от Фондация „Карин дом” Варна, Сдружение „Егида“ от Пазарджик, Сдружение „Бъдеще за децата“ Казанлък, Център „Мария“ Горна Оряховица и НАРД Пловдив.

Седмици преди Деня на Бащата в представянето на темата за включване и участие на бащите и значимите мъже говориха представители на Фондация „Ръка за помощ” Добрич, Сдружение „Самаряни“ Стара Загора, Сдружение „Шанс и закрила“ Хасково и Сдружение „Деца и юноши“ София.

Реално включване и участие на общността изисква целенасочени и постоянни усилия в продължение на  години. По тази много важна тема свои наблюдения и изводи споделиха колеги от Клуба на нестопанските организации в Търговище, Сдружение „Съучастие” Варна, Сдружение „Първи юни”  Бяла Слатина и Българска асоциация на осиновени и осиновители.

Вижте какво казват в края на програмата майки, бащи, деца, баби и дядовци, хора от общността, доброволци, партньори, специалисти.

Като продължение на стила на работа през цялата програма на 2 юни се проведе работна среща на финансираните организации, на която те се запознаха с практики и дейности на други организации.  Доника Колева, Нина Тодорова и Гергана Георгиева от Сдружение SOS Детски селища България представиха проект „Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа на деца и семейства в общността“ и разработените стандарти за мобилна социална работа. Последва оживена дискусия за нуждата, възможностите и съдържанието на стандартите в България. Дейността на Българската хранителна банка и възможности за сътрудничество с неправителствени организации бяха представени от Ваня Недялкова. Колегите поставиха редица въпроси за организацията и практическите аспекти на работа. Програма "Да възпитаваме като окриляваме" за позитивни подходи и практики по пътя на доброто родителство и превенция на агресията сред най-малките в детските градини на Сдружение "Еквилибриум" беше представена от Михаела Бонева, социален работник в Центъра за обществена подкрепа към комплекса за социални услуги  на "Еквилибриум", Русе. Тя предостави значителен брой книжки на участниците за нуждите на пряката им работа с родители и семейства.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни