Пресконференция по програма Подкрепа за деца и семейства, Плевен, 18 януари 2010
18.01.2010
На специална среща с медиите в голямата зала на община Плевен на 18 януари 2010 г. беше публично обявено началото на проект „Семейството започва от децата”.

Проектът се реализира от „Плевенски обществен фонд – Читалища” в партньорство с местните читалища в селата Буковлък, Бръшляница, Бохот, Ясен и Търнене. Финансиран е по програма „Подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването на деца в институции”. 

На срещата присъстваха секретарите на местните читалища, директорите на училищата и кметовете на петте села. Дикран Ованесян, Отдел „Управление на проекти и евроинтеграция” и Христина Христова, Отдел „Култура” в община Плевен активно се включиха в представянето. Мария Петкова от Фондация Лале говори за целите и идеята на програмата, която е съвместна с Фондация Оук като пример за сътрудничество и обединяване на ресурси за постигане на по-добра ефективност и устойчивост на резултатите. 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни