Проект на месец Октомври 2007 г. - Достъпът до информация и услуги – бързо, лесно, точно! , село Вакарел, общ. Ихтиман
31.10.2007
Читалище “Заря”, село Вакарел

На територията на селото постоянно живеят 2295 души. Поради отдалечеността от общинския център и липсата на удобен транспорт за повечето жители получаването на информационни и  копирни услуги е свързано с многократни посещения в общинските служби. Създаването на Информационен център беше адекватен отговор на обществената потребност от получаване на навременна и актуална информация от жителите на селото.

Целта на проекта е разширяване на техническите възможности на Информационния център към читалището за обслужване на по-голям брой ползватели на информационните услуги по начин, отговарящ на съвременния начин на живот на принципа “бързо, лесно, точно”. Проектът е насочен към различни по възраст и интереси групи от населението на селото: учащи, младежи, дребни земеделци, безработни и население в трудоспособна възраст. За целта предвидихме техническа модернизация и разширяване на приемната чрез закупуване компютърно бюро, компютър, принтер, факс, скенер и цифров фотоапарат. Беше изградена  мрежа за достъп до Интернет на двете компютърни конфигурации.

През периода на реализиране на проекта са отчетени следните резултати: за ксерокопиране - 10-15 посещения дневно, за принтиране – около 10 посещения дневно, за изпращане на документи по факс – 3-4- седмично, за справи за учащи, студенти и безработни – 7-8 дневно, на селскостопански производители – 1-2 седмично, проверки на сметки - 10 месечно, интернет банкиране – 5 месечно, поръчки на стоки по интернет – 2-3 седмично и свободен достъп до интернет – 5-6 дневно. Информационният център работи всеки ден на петдневна работна седмица. 

Читалище “Заря”
Ул. “Св. Патриарх Евтимий” 7
С. Вакарел 2060
Тел. 07143 / 27 73
zaria1902@abv.bg

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни