Проект на месец Май 2006 г. - Създаване на център за придобиване на специфични тренингови умения от специалисти, работещи с проблема насилие над жени, Плевен
31.05.2006
Център “Отворена врата”, Плевен

Основната цел на проекта е повишаване чувствителността на специалистите и институциите към проблема домашно насилие. Задачите, които екипът на Център “Отворена врата” си постави за период от една година, са: ремонт и оборудване на зала за тренинг обучение на млади специалисти в помощ на жени, жертви на насилие, предоставяне на надграждащи знания за млади специалисти за социална интеграция и рехабилитация на жени, преживели насилие, предоставяне на специфични знания и умения на психолози, социални работници и педагози за консултантска дейност в помощ на жени, преживели насилие – фамилно консултиране.

С реализирането на проекта се популяризира ефективен модел за превенция на домашното насилие, укрепване и разширяване дейността на Кризисния център за консултиране и подкрепа на жени, жертви на домашно насилие. Създаде се специално оборудвана база за тренинг обучения. През специализирано обучение по фамилно консултиране преминаха 30 специалисти – психолози, социални работници и педагози. Обучението завърши с курсови работи от всички участници на тема: “Как да приложа наученото в конкретната ми работа”. Резултат е повишеният капацитет за справяне с проблема домашно насилие.

От страна на обучителите – д-р Е. Делийска, фамилен терапевт и Зл. Мачева, психолог, фамилен консултант, на всеки успешно завършил курсист бе връчен сертификат с брой теоретични и практически часове. Цялостният курс на обучение беше провеждан в ремонтираната и оборудвана зала за тренинг обучение. В края на проекта беше издаден наръчник за работа със семейства със заглавие “Когато отговорът е в семейството”.

С особено значение за работата на специалистите в центровете за жени, жертви на насилие, е запознаването им с европейските стандарти за работа в подслони за жени и деца. Тези стандарти бяха създадени от WAVE, Австрия, апреводът им стана възможен благодарение на реализирания проект “Създаване на център за придобиване на специфични тренингови умения от специалисти, работещи с проблема насилие над жени”.

Сдружение “Център Отворена врата”

За контакти: Златка Мачева
Ул. Неофит Рилски 55 
Плевен 5800 
тел: 064 / 846 713
email: Opendoor_centre@hotmail.com

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни