Проект на месец Април 2006 г. - Детски дневен център, Раковски
28.04.2006
Читалище „ Св. св. Кирил и Методий”, гр. Раковски

Изграждане на детски дневен център в читалището беше основната цел на проекта. Идеята ни беше да се предостави на децата възможност за личностно развитие, осмисляне на свободното време, разширяване на знанията и уменията им чрез различни видове дейности. През 2005 г. беше направен основен ремонт на помещението, което от края на същата година се посещава от деца от детските градини и училището в квартала.

Проведе се коледно тържество, в което децата имаха възможност да развият въображението си и импровизирано изиграха познати на всички приказки, които представиха и в съвременен вариант според своите виждания. Друга група деца бяха заети с правене на коледни фигури от тесто и снежни човеци от балони. 

От началото на 2006 година центърът е посещаван от около 350 деца. Проведе се конкурс за рисунка и кукерска маска, които през февруари бяха изложени в центъра. Изложбата беше посетена не само от родители и деца от квартала и града, но и от детски школи по рисуване към читалищатав община Раковски. С помощта на учителите от града децата взеха участие в конкурс за направа на най-оригинална детска мартеница, които също бяха подрeдени в изложба. На нея възрастна жена, облечена като Баба Марта, върза мартеници на всички и им разка за за традицията на мартениците. Предстои конкурс за най-красиво великденско яйце. Децата сами ще изработят своето великденско яйце от глина, а след това ще го украсят. Съвместно с училището и полицията се проведе открит урок с ученици от четвърти клас за наркотиците. В края на март и началото на април предстоят обучения за движението по пътя и половото съзряване. Летни четения на децата от детската градина ще има през летните месеци, когато децата любители на книгите ще четат приказки за деца в предучилищна възраст.

Дейностите се организират от управителя и библиотекаря на читалището - млад и амбициозен екип, който работи с помощта на медиите, учителите и участието на стари самодейци. Всички събития, провеждани в детския дневен център, се отразяват от регионалната кабелна телевизия или регионалния вестник. Създава се приемственост между поколенията, децата се научават да водят диалог, да бъдат отговорни към другите и към себе си, да бъдат ангажирани в обществото.

Читалище „ Св. св. Кирил и Методий”
Александър Алексиев
ул. Москва 23
гр. Раковски 4150
тел. 03151/ 21 41
chitalishte@abv.bg 
rakovski_library@abv.bg

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни