Проект на месец Февруари 2006 г. - Изграждане на дневен център за възрастни хора в Русе
28.02.2006
Фондация "Трета възраст", Русе

Дневният център бе създаден по инициатива на самите възрастни хора в Русе и бе официално открит на 12 май 2004 година. Помещенията са общинска собственост и са предоставени от Общинския съвет на Русе за създаване на дневен център за хора от третата възраст. Центърът е подходящо ремонтиран и обзаведен. Основната цел на центъра е разчупването на изолацията, в която хората попадат след излизането си от трудоспособна възраст; създаването наусловия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото; подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ. Дневният център се посещава всеки ден от възрастни хора, които са над 60 годишна възраст. Най-младият член на групата е на 59 години, а най-възрастният - на 86 години. Членовете наброяват около 85 човека. Всекидневно 30-35 човека посещават центъра. Те се обслужват от социални работници и медицински сестра по програми.

Дейностите, които се предлагат в дневния център, включват осигуряване на топла и приятна обстановка; организиране на индивидуални и групови консултации с различни специалисти - психолог, кинезитерапевт, юрист, лекари и други; организиране на занимания по интереси (гледане на кабелна телевизия, трудотерапия, музикотерапия, психотерапия, цветарство, билкарство, сладкарство, прочит на вестници); провеждане на здравна профилактика, здравни беседи и консултации със специалисти лекари; предоставяне на услуги като измерване на кръвно налягане, пулс, тегло, попълване на молби и формуляри; разговори и дискусии по интересуващи възрастните хора проблеми; организиране на екскурзии до други населени места и близки исторически местности; организиране на мероприятия за социални контакти като празнуване на всички рождени и именни дни, празнуване на традиционни и християнски празници като Коледа, Нова година, Бабин ден, Трифон Зарезан, Първи март, 

Осми март, Първа пролет, международния ден на възрастните хора и други; организиране на срещи с местната власт; срещи с възрастни хора от други населени места с цел контакти и опознаване; посещения на изложби, театри, манастири, църкви; срещи на възрастните хора с деца от близкото основно училище, училището по изкуствата и центъра за работа с деца в Русе; разнообразни развлечения и занимания в Дневния център; групова и индивидуална гимнастика, съобразена с възрастта и здравословното състояние на всеки от групата.

Дневния център работи успешно вече втора година, възрастните хора са доволни от придобивката и непрекъснато има нови желаещи да го посещават.

Фондация Трета възраст

Ценка Димитрова
ж.к. Дружба 2 
ул. Матей Попов 4, блок Агрострой ет. 3, ап. 6
Русе 7016
Тел:082 / 86 01 09 
Cenka_dimitrova@abv.bg

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни