Проект на месец Ноември 2005 г. - Център за интеграция в село Лесново, община Елин Пелин
30.11.2005
Фондация „Социални норми”

Село Лесново бе сред най-пострадалите населени места след пороите през месец август. Създаването на Центъра за интеграция съвпадна с този момент и е събитието, което обедини местната общественост, но този път за да се отпразнува създаването му.

Идеята да се създаде такъв център се роди след оценка на потребностите на целевите групи – представители на малцинствени групи, лица с увреждания, деца в риск, местната общественост. Съвместно с представител на Община Елин Пелин проучихме възможностите – помещения, материали и средства. Искахме да създадем център за хората от малките населени места, които почти винаги остават извън обсега на различни програми и проекти; център, в който всеки да намери по нещо за себе си; център, който да сплоти хората и да се осмисли ежедневието им - там в тяхното населено място.

Решихме, че ако се използват ресурсите на читалището, не само ще се развият вече съществуващите дейности, но и ще се надградят и разширят. В Центъра за интеграция се обособиха две звена:

- Зала за култура и изкуство, където чрез дейности, присъщи за децата – игра, музика, рисуване, моделиране ще се подпомогнат процесите на интеграция, създават се умения за помощ и взаимопомощ. В детската възраст играта и игровите методи са силен стимул за активност във всяка дейност, в която е вмъкнат игрови, състезателен, творчески елемент. Запазиха се традиционните читалищни дейности – детска фолклорна група, танци, модерен балет, пиано, група за автентичен шопски фолклор – с участнички възрастни жени. Така се осъществява приемственост между поколенията, запазват се традициите и обичаите, затвърждават се навици и култура.

- Като отговор на новото и съвременните предизвикателства бе създадено и Информационно звено, където се осъществяват следните дейности - разработване на модули за повишаване на образователното равнище на децата и нарастване на знанията им за Интернет, комуникации и технологии; повишаване на училищната готовност на децата, които до този момент не са били обект на психолого–педагогическо въздействие, чрез включването им в работа в група; работа с мултимедийни продукти за работа с деца с нарушени комуникативни способности – фонограми и аудиовизуални средства.

Много важно за успешния ход на проекта е наличието на добро партньорство с институциите – Община Елин Пелин, Читалищно настоятелство, училището и детската градина в село Лесново, кметството на селото. Вярваме, че сме намерили верния път към интеграцията на децата – чрез осъществяването на редица съвместни дейности, като се акцентира върху възможностите, а не върху дефицитите.

Фондация „Социални норми”

Кв. Хаджи Димитър бл. 92 ет.1 ап.27 
София 
Тел. 0887 211 628
socnormi@abv.bg

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни