Проект на месец Август 2005 г. -Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения, Дряново
31.08.2005
Дружество за умствено и психически увредени лица, Дряново

Дружество работи за изграждане на защитени жилища за жени с умствени затруднения от 2004 година. Проектът е резултат от дълготрайните контакти и системна работа с 12 жени с умствени затруднения от социалния дом за жени с психични увреждания в село Радовци. Причините, насочили усилията на екипа към изграждане на защитени жилища, са лошите битови условия в социалната институция и липсата на грижи, съответстващи на специфичните потребностите на жените с умствени затруднения, попаднали в институция за хора с психични проблеми.

Проектът се изпълнява на два етапа. През първия Дружеството закупи две къщи в село Царева ливада, близо до Дряново. Основно е ремонтирана едната от тях, която е обзаведена с всичко необходимо за живот в семейна среда. Градината също е подредена с цвета, зеленчуци и място за отдих. От юни 2005 в защитения дом са преместени 5 жени с умствени затруднения. Предстои настаняването на още една. Екипът, работещ в защитения дом, включва психолог, социален работник, специален педагог и двама трудотерапевти. Издръжката на защитеното жилище е включена в бюджета на община Дряново за 2005 г.

В момента Дружеството работи по ремонта и преустройството на второто защитено жилище, което трябва да е готово до октомври 2005. С допълнителна помощ от Ирландската Асоциация за лица с интелектуални затруднения къщата ще бъде обзаведена и пригодена за други 8 жени. Общината се е ангажирала да включи издръжката на двете защитени жилища за 2006 година в общинския бюджет.

Дружество за умствено и психически увредени лица, Дряново

П.к. 87
Дряново 5370, Област Габрово
Тел. 0676 / 43 39, 0888 37 43 13

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни