Проект на месец Януари 2006 г. - Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, Разлог
31.01.2006
Сдружение за лица с интелектуални затруднения "Шанс"

Ако сте широко скроени, приемате хората със затруднения и се борите за техните права, ангажирани сте с идеята за развитие на потенциала на всеки човек, не се срамувате да се наречете техни приятели и общувате с тях, силни сте и имате волята и куража да направите това, то вие споделяте ценностите на Сдружение ШАНС. Защото всеки човек иска да има приятели. Всеки човек иска да участва в обществения живот. Но някои хора не могат, защото другите не им позволяват. Сдружение ШАНС отстоява правата на хората с интелектуални затруднения за достоен живот чрез гарантиране на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за тях.

През декември 2004 година Сдружението започна изпълнението на проект за защитено жилище. Основна цел бе извеждането на лица с интелектуални затруднения от социалните домове в село Раздол и село Петрово и предотвратяване на настаняването в институции на лица от семейства чрез налагането на нова форма на социална услуга за тези лица. 

Защитените жилища са отдавна развита форма на услуги за лица с интелектуални затруднения в европейските страни. Те са доказали смисъла на съществуването си и са напълно в духа на европейските практики и модели, към които се е устремила в развитието си страната ни. Стратегията за постепенното намаляване капацитета на социалните заведения за лица с интелектуални затруднения и извеждането им от отдалечените в затънтени гори селца, далеч от погледа на обществото, може да се постигне единствено чрез поетапно разкриване на форми на социални услуги в общността, каквато е и защитеното жилище. Тази стратегия напълно се покрива и работи за постигането и на друга важна цел – промяна на отношението на обществото към хората с интелектуални затруднения и техните семейства, предоставяне на възможности за равни шансове и равнопоставеност на хората с подобен проблем.

Закупена и оборудване бе къща с голям двор в центъра на град Разлог, в близост до дневния център за лица с интелектуални затруднения на сдружението. За успешното реализиране на дейностите и предлагане на качествена услуга бе проведено обучение на персонала в защитеното жилище с цел придобиване на съответните нагласи, умения и квалификация за работа с хора със затруднения. Обучени бяха и 23 представители на други НПО от страната. Издаден бе Наръчник за предоставяне на социалната услуга защитено жилище. Резултатите от проекта, Наръчникът както и опитът бяха споделени в цялата страна чрез мрежата на Българската Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения.

През юли 2005 официално бе открито първото за Южна България защитено жилище, което се управлява от Сдружение ШАНС. В него са настанени 4 жени на възраст между 24 и 42 години, които преди са живели в дом за жени с психични разстройства в село Раздол и двама младежи на 22 и 26 години от институции за деца в село Петрово и София. Всички те прекарват сутрините в дневния център, после приготвят сами обяда си, чистят, пазаруват, ходят на разходка или на гости. Вечерите прекарват по свой избор - посрещат гости, плетат, пишат писма или гледат телевизия. Екипът се състои от социален работник и двама трудови терапевти, както и психолог и социален работник в дневния център.

Проектът спомогна за осъществяването на важни цели на обществото, реализиране на политиката на страната ни по отношение на хората с интелектуални затруднения в България, включително деинституционализация и предотвратяване на настаняването на лица със затруднения в социални заведения чрез предлагане на грижи в общността.

Сдружение за лица с интелектуални затруднения Шанс, Разлог
Ул. Пирин 2
Разлог 2760
0747 / 080463,80327
shans@bcmesta.bg

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни