Проект на месеца Декември 2006 г. - Социо–културен център за жени, село Искра, общ. Ситово
29.12.2006
Сдружение на жените, село Искра, общ. Ситово, обл. Силистра

Проектът “Социо–културен център за жени”, финансиран от Фондация Лале имаше за основна цел да се създаде център за обучение на жени, чрез който да се подобри качеството на живот на жените в селото. Сред останалите цели на проекта бяха повишаване информираността на жените по въпроси, свързани с тяхната роля в обществото; предоставяне на информация, свързана със здравните проблеми на жените; развиване на творчески заложби у млади, безработни жени чрез включването им в курсове по приложно изкуство и усвояване на знания по начална компютърна грамотност. Чрез проекта освежихме и оборудвахме помещение с необходимата компютърна техника и закупихме необходимите материали за стартиране на курсове по приложно изкуство. По програма “ Заетост на майка с дете до 3 годишна възраст” беше назначена една млада жена, която работи в центъра и подпомага дейността на организацията.

Курсовете по начална компютърна грамотност и приложно изкуство се водиха от доброволци – членове на Сдружението. Две жени от сдружението, преминали курс на обучение за приложни техники в Истанбул обучаваха желаещите. По проекта бяха обучени 10 жени по приложно изкуство. В хода на обученията се декорираха различни предмети – вази, саксии, дървени подноси, кутии. Стигнахме дотам да реставрираме захвърлените по таваните делви, стомни на хората от селото. Изрисувахме и различни керамични изделия, които закупихме от местен грънчар. Във връзка с честванията на 1900 години от основаването на областния град подредихме и изложба и успяхме да разпродадем по–голяма част от изработеното по проекта. С набраните средства закупихме нови материали.

По проекта се проведоха и 3 здравни беседи, водени от медицинския специалист в селото. В заключение проведохме и еднодневен семинар на тема “ Ролята на жените в управлението”. Лектор на семинара бе народната представителка г-жа Филиз Хюсменова. Лекцията бе изключително интересна и полезна за всички нас, защото ни убеди в силата и потенциала на жените и ни мотивира да бъдем по–уверени в действията си и по–амбицирани при постигане на целите си.

В създадения център се предоставят и елементарни административни услуги за всички хора от селото – попълване на молби за социални помощи, декларации, изработват се покани и др. Оказа се, че услугите, които предоставя центърът се търсят от стари и млади.

Независимо, че проектът приключи, работата в Центъра продължава. Разполагаме с достатъчно материали за следващите няколко месеца, които да се използват от млади момичета и жени, които идват в центъра. Чрез проекта жените свикнаха да се събират в центъра, където обменят идеи и опит, и обсъждат своите проблеми. С проведените курсове по приложно изкуство се постави началото на една нова практика в Общината, а и в областта. Оказа се, че има много организации желаещи да заимстват от нашия опит и да работят съвместно с нас. Отсега планираме разширяване на дейностите по проекта и търсене на ново финансиране с цел да възродим някои от занаятите, практикувани в района и при възможност да обособим център на занаятите. Това би било и началото на възможността за развитие на селски туризъм. По–важното е, че бе поставено ново начало, чрез което жените се мотивираха да вземат активно участие в провежданите мероприятия.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни