Проект на месец Декември 2007 г. - Подкрепа за старите хора в селата на плевенска община
31.12.2007
Сдружение “Плевенски обществен фонд – Читалища”, Плевен

Основната цел на нашия проект е да мобилизираме местните общности за подобряване на качеството на живот на самотните стари хора в селата чрез мрежата на читалищата. Искаме да им предоставим услуги, отговарящи на техните потребности, да преодолеем социалната изолация, в която те живеят и да ги приобщим към живота на местните общности и да осъществим приемственост между поколенията чрез идеята за доброволчески труд в полза на нуждаещите се. Целевата група са възрастните хора от осемте села, които са в по-добро здравословно състояние и посещават Информационните центрове на местните селски читалища. Те са над 400 души.

За целта сформирахме Обществен съвет за подкрепа на старите хора и доброволчески екипи, които обучихме. Закупихме апарати за измерване на кръвно налягане и кръвна захар и компютърна техника. Оборудвахме читалищните центрове и въведохме пакети от административни услуги, различни за всяко село според нуждите на възрастните хора. Разработихме справочник с координати, видове услуги и друга полезна информация и в момента разпространяваме неговата електронна версия. Въведохме услуги по домовете на трудно подвижните самотни стари хора. Най-често доброволците им закупуват хляб, лекарства и други продукти от първа необходимост. Често се налага подреждане и почистване на дома, разриване на снега, заплащане на електричество, вода и други комунални разходи.  Най-високо оценяваната услуга се оказа общуването – разговорите, които доброволците водят с хората от третата възраст, останали да живеят в самотност последните си години. Проведохме лектория за здравословен начин на живот с 56 беседи. Разработихме програма “Съседска взаимопомощ”, в която бяха включени 80 самотно живеещи стари хора, чиито къщи се намират в периферните краища на селата и стартирахме подвижна библиотека с книги от фондовете на общодостъпните читалищни библиотеки.

Нашият проект получи широко разпространение не само в България, но и в Румъния и Италия. Организационният екип на нашето сдружение разработи проект за продължаване на дейностите и разпространението им в други селски общности. В дългосрочния стратегически план за развитие на сдружението дейностите със социална насоченост са основни и ключови. За тях беше разработена програма, включваща конкретни дейност, адресирани към хората от третата възраст.

Сдружение “Плевенски обществен фонд – Читалища”
Пл. “Възраждане” 1, офис 311
Плевен 5800
Тел. 064 / 83 65 58
fond.pleven@gmail.com

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни