Проект на месец Септември 2007 г. - Читалището - Дом за всички, село Шемшево, общ. Велико Търново
28.09.2007
Читалищно настоятелство при читалище “Напредък”, село Шемшево

Проектът има за цел изграждането на Център за административни и социални услуги, предлагащ различни дейности, свързани с обучението, консултантските и информационни услуги. В продължение на два месеца беше извършен ремонт и оборудване на помещенията за ползване от Центъра. Обособяването на такова място, достъпно за всички живущи в селото, още през първите два месеца след откриването му подобри значително условията на живот. Сега той се занимава с решаването на проблеми, традиционни за селската общност, като липса на информация, труден достъп да различните социални услуги и затруднена работа с институциите. Центърът е особено полезен в стремежа на читалището да работи с младите хора. Целта е да се насърчава младежката активност и да им се дава достъп до обучение и информация, така необходими, за да бъдат равноправни членове на съвременното общество. Ползването на Интернет спомага за по-добра информираност и изяви на различните дейности в целевите групи. Центърът работи на принципа на взаимопомощта, диалога, толерантността и резултат от това е преодоляването на дистанцията между различните социални групи, различните поколения и етноси.

Резултатите се изразяват в подобряване на условията на живот на жителите на селото, социализиране на групите и отделните личности, които по различни причини са били в изолация, по-доброто познаване на правата и задълженията на гражданите, икономисване на средства и време от цялата общност. По-доброто познаване на нормативните уредби от страна на гражданите ще подобри равнището на обслужването им от различните институции. Услугите на Центъра за някои дейности се ползват и от живущите в съседното село Леденик. Реализираните дейности в Центъра предлагат устойчив модел, в който самите жители идентифицират и формират конкретните проблеми и търсят решение в рамките на общността. Така Центърът дава сам по себе си основание за утвърждаване и развитие на гражданското общество. Сега той е притегателно място за срещи на различните целеви групи. Голяма част от жителите провяват подчертан интерес към запознаване с нормативни уредби по отношение на социалните дейности, здравеопазването и предпазване от битови кражби и зачестилите напоследък телефонни измами.

Читалищно настоятелство при читалище “Напредък”
С. Шемшево 5027
Тел. 06124 25 / 60
napredak_1911@abv.bg

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни