Проект на месец Ноември 2006 - Проект "Докосване", Плевен
30.11.2006
Сдружение на селската младеж “ЗАЕДНО”, Плевен

Сред целите на Сдружение на селската младеж “ЗАЕДНО” са повишаване на знанията и уменията на младите хора, социализирането на младежки маргинални групи и насърчаване участието на младите хора в живота на своите общности. В членския състав на организацията са привлечени младежи от 11 села намиращи се на територията на общината. Основните дейности на сдружението са свързани с обучения, информационни кампании, тестване и мултиплициране на нови форми на дейност, с цел преодоляване на териториалната, социална и информационна изолация на младите хора от селата. Сдружението работи с младежките организации от други градове на Област Плевен, с мрежата на читалищата и е подкрепяно от неправителствени организации с национално значение.

Проект “ДОКОСВАНЕ”, финансиран от Фондация Лале, имаше за цел чрез творческа дейност да подготви млади хора от ромски и български произход от селата Ясен и Буковлък за успешната им адаптация в градски условия при продължаване на образованието им в града. Проектът помогна за повишаване на самочувствието и самооценката на младежите и създаде условия за непосредствено общуване на младите хора с техните връстници от Плевен. В проекта участваха 16 младежи от селата Ясен и Буковлък и 12 младежи от Плевен на възраст от 14 – 18 години. Осем от младите хора от селата са от ромски произход. Младите хора са подбрани според творческия им потенциал и мотивацията им за участие.

Индиректно в проектните дейности бяха привлечени за партньори три читалщни организации – Читалище “Просвета – Ясен”, с. Ясен, “Пробуда” – с. Буковлък и “ЛИК” – Плевен, които участваха със своята материална база, организационен потенциал и местен авторитет. За нас – хората от проектния екип - основно постижение е фактът, че показахме на родители и институции, че децата и младежите от селата са не само талантливи и даровити и притежават качества като упоритост, целенасоченост и отговорност.

Творческата формация продължава да работи през следващата година под покрива и грижата на Военен клуб – Плевен. В момента планираме включване на млади хора от още три села в Община Плевен.

Васил Русинов
Читалище “Просвета – Ясен” II етаж
Село Ясен 5850
Общ. Плевен, обл. Плевен
064/ 83 65 58

ssmzaedno@mail.bg

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни