Проект на месец Март 2006 г. - Доброволци в действие, Ловеч
31.03.2006
Сдружение за общественополезна дейност “Екомисия 21 век”, гр. Ловеч

През 2003 година към сдружението беше изграден Център за работа с доброволци, който популяризира ценностите на доброволчеството, стимулира и подпомага активното гражданско поведение чрез използване на доброволен труд. Членовете на центъра са активни и отговорни млади хора, които инициират и реализират различни дейности. Така през април 2005 година се роди идеята за проекта “Доброволци в действие” чиято основна цел беше да се предостави възможност на младежите от град Ловеч за пълноценно оползотворяване на свободното им време чрез общуване и натрупване на знания и умения за реализиране на граждански инициативи.

С помощта на “старите” доброволци и местните медии беше проведена кампания за набиране на нови доброволци, в която използвахме създадените по проекта рекламни материали, популяризиращи принципите на доброволчеството. Бяха отпечатани рекламни постери, разпространени и разлепени на места, посещавани от младежите в града. Ето така за по-малко от месец получихме заявки за обучение от 17 нови доброволци. Обучението беше проведено в залата на Младежкия център в Ловеч и в него активно се включиха участници в предишни доброволчески инициативи. Доброволческите активности, които осъществихме по време на проекта, бяха инициирани и планирани от самите доброволци, като водещ принцип в избора им беше инициативите да предлагат решение за обществено значим проблем. Ето само някои от осъществените дейности: боядисахме оградата на Младежкия център, издирихме материали за крупни ловешки дарители, включихме се в националната кампания “Дарете час”, организирана от Националния Алианс за работа с доброволци, заедно с Младежкия червен кръст отбелязахме световния ден за борба със СПИН, организирахме честване на Световния ден на доброволеца с бал, в който участваха 32 доброволци от Центъра за работа с доброволци и 20 доброволци на Младежкия червен кръст. Именно чрез провеждането на подобни инициативи, в чиято не особено продължителна подготовка доброволците участват активно и в чиято еднодневна реализация са основни действащи лица, младите хора са в състояние да развиват умения като рефлективност, адаптивност и креативност. Нашите дейности бяха подкрепени от партньорски организации, граждани на града, местните медии и бизнес, а националната кампания “Дарете час” протече под патронажа на Областния управител - град Ловеч.

След приключването на проекта доброволците продължават да се срещат всяка седмица и да планират бъдещите си инициативи. Подготвя се проект против тютюнопушенето, благотворителен концерт, планира се провеждането на кампания “Дар за моето училище”, продължават и дейностите по набиране на дрехи за жените от Дома за стари хора в град Ловеч и разделното събиране на хартия в институциите в града.

Сдружение за общественополезна дейност “Екомисия 21 век”, гр. Ловеч

Нели Митева
кв. Вароша, ул. Георги Бенковски 1
тел. 068/ 603 834 
Ловеч 5500
ecomission21@lovechonline.net 
ecomission21@mail.orbitel.bg

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни