Проект на годината Октомври 2005 г. - “Младежка информационна мрежа – “Играй по правилата!”
31.10.2005
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Целта на проекта бе да се повиши нивото на информираност на хората в репродуктивна възраст по проблема ХИВ/СПИН чрез разпространение на послания, свързани с безопасното сексуално общуване и създаващи нагласи за отговорно поведение по нетрадиционен и интересен начин. 

БАСП започна изпълнението на проекта с изграждане на младежка доброволческа мрежа за разпространение на информационни материали (постери, листовки, стикери), свързани с превенцията на ХИВ/СПИН. Каналите, чрез които бе осъществена тази първа по рода си генерична информационна кампания включват младежи – доброволци; верига от заведения – в големите градове на страната и разположени по главните пътни артерии; други места за отдих край пътя; бензиностанции; национални и местни медии. 

Целевата група на проекта бяха основно млади хора на възраст между 14 и 25 години. Този възрастов диапазон банално би класифицирал проекта като “младежки” - на практика обаче кръгът на крайните бенефициенти е много по-голям поради националния обхват на кампанията и достигането до далеч повече получатели, отколкото конкретната планирана група. Новаторският елемент в този проект е в това, че за първи път се използват транспортните артерии като канали за разпространение на материали, а в самите градове младежите доброволци изпълняваха дейности, популяризиращи употребата на презервативи като единствен сигурен метод за предпазване от вируса ХИВ, полово предавани инфекции и нежелана бременност. 

По проекта 60 младежи и учители от 15 града от цялата страна преминаха обучение. Отпечатани бяха 40 000 листовки и 16 000 стикера, които младите доброволци и техни приятели разпространиха по време на множеството промоционални прояви в различните градове чрез събития и купони, на които присъстваха много млади хора, национални и местни медии. Организирахме серия от специални събития  в 250 заведения (80 от които се намират по пътищата и магистралите) и дискотеки, в училищата, на плажа. В Бургас младежите организираха авто-поход в центъра на града, а на плажа делтапланеристи помогнаха за разпространяването на рекламните материали по впечатляващ и нетрадиционен начин.  

Бул. Дондуков 67 
София 1504 
Тел. 02 / 943 30 52, 943 37 10 
bfpa@online.bg www.bfpa-bg.org

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни