Проект на месец Ноември 2005 г. - Младежка територия - Габрово - шанс за социализация и рехабилитация на деца и младежи в неравностойно положение, Габрово
30.11.2005
Младежко Християнско Дружество “ИМКА” - Габрово

На 29 септември Новата младежка територия в Габрово отвори врати и още в деня на официалното откриване се проведе работна дискусия на тема „Младежката територия и новите възможности за младите хора в Габрово”. Участваха 45 младежи, председатели на ученически съвети, представители на ученически клубове в габровските училища, педагогически съветници, представители на младежки групи и организации, представители на Община Габрово и др. По време на работната дискусия ИМКА - Габрово представи своите идеи и възможности за използване на новата Младежката територия. Обсъдени бяха нуждите, идеите и интересите на присъстващите организации и институции за ефективното използване на младежката територия в подкрепа на развитието на младите хора и осигуряването на адекватна подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение.

Основните програми, които вече се осъществяват в новата младежка територия, са:

- Програма „ Младежи доброволци - в полза на своята местна общност” - двугодишна програма за обучение на млади лидери и предоставяне на консултативна подкрепа на младежки групи и организации;\

- Обучителни услуги и инициативи за доброволци и приемащи организации на Центъра за работа с доброволци на ИМКА - Габрово;

- Консултативен кабинет за специализирана подкрепа за деца и младежи с дефицити в общуването и проблеми със социалната интеграция, осигуряващ индивидуални и групови консултации и подкрепа;

- Обучителен център;

- Подкрепа за деца в неравностойно положение и за деца сираци.

Новата младежка територия разполага със зала за срещи, семинари и конференции (35-40 седящи места ); младежко кафе с 30 места на закрито и 40 места на открито; два работни офиса за екипа и доброволците на организацията; възможности за ползване на Интернет и предоствяване на основни офис услуги; образователни инициативи за деца и младежи в неравностойно положение; възможности за организиране на детски празненства, рождени дни и други чествания; културни мероприятия на открито и закрито. Младежката територия е удобна и добре оборудвана, съобразена със съвременните изисквания за достъпност на средата за хора с увреждания, сигурна и спокойна, лесно достъпна за млади хора на различна възраст и социална принадлежност. Очакваме средногодишно в програмите и инициативите на новата младежка територия да обхващаме над 2500 деца и младежи от Габрово и региона.

Партньори по проекта са Община Габрово, Общинска фирма Благоустрояване ЕООД, Национална скаутска организация “Св. Георги” - регион Габрово, Младежка организация Габрово, Ученически информационен център и клуб ЮНЕСКО към Национална Априловска гимназия, Ученически съвети към Професионална техническа гимназия, Природо-математическата гимназия, Професионална гимназия по туризъм, Български младежки червен кръст, Габрово, Ръководството на Дома за отглеждане на деца лишени от родителска грижа.

Младежко Християнско Дружество “ИМКА” - Габрово

Габрово 5300
Ул. “Тимок “ 2
Тел./факс: + 359 (0) / 66 80 90 32
тел. +359 (0)66 / 80 54 19
ymca@mbox.eda.bg
http//ymca.edasat.com

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни