Правата на децата - от принципи към практика
16.04.2021
Поредица обучения за практици в работа с деца и семейства

Мирослава Георгиева от Фондация Лале участваше активно в експертна група от професионалисти, която в продължение на три години разработи комплексна онлайн програма за обучение по правата на детето. Работата на групата бе подкрепена от Фондация Оук и ръководена от Child to Child, UK. Тя включваше колеги от Литва, Латвия, Полша, Молдова, Сърбия, Хърватска, България, Етиопия, Танзания, Кения, Уганда и др. Програмата е замислена като практическа подкрепа за специалисти, за да могат да прилагат в ежедневната си работа основните принципи:  Подход, основан на правата на детето, Участие на децата, Недопускане на дискриминация, Най-добрият интерес на детето, Зачитане и надграждане на силните страни, Не вреди и Правото на оцеляване и развитие.

Въвеждащият курс е на английски език и след регистрация е свободно достъпен на http://cr-ptp.net/courses/login/index.php 

През миналата година Мирослава Георгиева преведе и адаптира програмата на български език. През февруари започнахме поредица онлайн обучения за колегите от семейните центрове Сигурен старт. Целта е участниците от София, Търговище, Кюстендил, Филиповци, Варна, Горна Оряховица, Казанлък, Крепост и Карлово  да имат необходимите  знания, умения и общност от обучени практици, за да прилагат в ежедневната си работа с деца и семейства подходите и принципите, основани на правата на детето. Всяка обучителна сесия включва запознаване с конкретен принцип, обсъждане по групи и обща дискусия. До няколко дни колегите от всеки център представят анализ на случай от практиката си с деца и семейства. Следва обсъждане с екипа на Фондация Лале като се очертават предизвикателствата и конкретните възможности за прилагане на правата на детето.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни