Проект на месец Април 2009 г. - Младите хора заедно – аутрич програма сред проституиращи и употребяващи наркотици, Сливен
30.04.2009
Сдружение „Жажда за живот”

Целта на проекта бе чрез работа на терен с младежи с рисково поведение – проституиращи и употребяващи наркотици, да бъде предотвратено разпространението на ХИВ/СПИН, полово-преносими инфекции и социално-значими заболявания, както и да се работи успешно с институциите, ангажирани с тези проблеми. 

Дейностите по проекта се осъществяват от два екипа, които включват работник на терен и двама доброволци. Екипите разпространяват информационни материали, презервативи и лубриканти; водят неформални дискусии; провеждат здравни консултации и насочват младите хора за безплатно тестване за ХИВ/СПИН и други полово-предавани инфекции три пъти седмично. За реализирането на дейностите по програмата в рамките на проекта е закупен автомобил. Екипът на проекта осъществи над 3500 контакта с младежите с рисково поведение за целия период на проекта. Общият брой на достигнатите и регистрирани проституиращи е 92 души. Раздадени са 9800 презерватива, 800 хигиенни кърпи, 1400 комплекта от игли и спринцовки. Насочените за лечение към здравни специалисти и консултирани са общо 81 души. 127 младежи с рисково поведение са транспортирани за изследване на ХИВ/ СПИН до РИОКОЗ - Сливен. 

През 2009 година предстои програмата да разшири обхвата си като се реализира и в град Ямбол. 

Сдружение „Жажда за живот” 
Стефан Стефанов 
Ж.к. „Дружба”, бл. 8, ет. 2, ап. 4 
Сливен 8800 
Тел. 0898/ 34 98 20 
dr.stef@abv.bg  

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни