Проект на месец Март 2009 г. - Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с интелектуални затруднения, Пазарджик
31.03.2009
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с интелектуални затруднения, Пазарджик

Целта на проекта бе създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с уврежданиякойто да предлага комплекс от социални услуги - социално-правни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на хора с увреждания. Проектът включваше ремонт на сграда, предоставена от община Пазарджик, обзавеждане и обучение на персонала.

След ремонт на първия етаж на сградата бяха обособени логопедичен кабинет, зала за рехабилитация, зала за трудотерапия, кабинет за социални дейности. Всички помещения са оборудвани с необходимата техника и обучителни пособия. Рехабилитационната зала разполага с крос-тренажор, механичен велотренажор, шведска стена, рехабилитационни уреди. За кабинета по трудотерапия са закупени 2 шевни машини. Центърът предлага и включване в клуб по компютърни умения. 

Услугите, които предлага Центърът за социална рехабилитация и интеграция се ползват ежедневно от 24 младежи с интелектуални затруднения и техните семейства.

Сдружение „Егида” продължава дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция като делегирани от държавата социални услуги.

Сдружение „Егида”

Златка Грудева

Ул. Мария Луиза 63

Пазарджик 4400

Тел. 034 / 44 38 00

Egida_pz@abv.bg

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни