Проект на месц Септември 2011 г .- Създаване на Център за превенция на рисковото поведение в ромска общност във Варна
30.09.2011
Сдружение „Съучастие”, гр. Варна

Целта на проекта бе да се създаде подходяща материална база за функциониране на Център за превенция на рисково поведение в ромската общност във Варна.

В рамките на проекта беше ремонтирана и обзаведена сграда, която вече функционира като Център за превенция на рисковото поведение в ромска общност.

Ежедневно в Центъра се работи с хората от местната ромска общност в град Варна по превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани болести; превенция на наркоманиите; превенция на асоциалното поведение; превенция на изоставянето на деца. До момента са предоставени повече от 3 000 консултации на жители на четирите ромски квартала в град Варна.

Сдружение „Съучастие” 
Илиян Ризов 
ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91 
Варна, 9020 
Тел. 0897 900 950 
ilriz@yahoo.com  

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни