Работна среща по програма ЕФЕКТИ в София, 11-14 ноември 2017
15.11.2017
Включване на разширеното семейство и социалния кръг за изграждане на консенсусни планове от професионалисти и семейства бе темата на срещата в България.

Поредната четвърта работна среща в рамките на програма EФЕКТИ с партньорите на Фондация Лале от Великобритания, Швеция, Германия и Хърватска се проведе в София от 11 до 14 ноември 2017.

През първия ден партньорите представиха практики и актуални политики от своите страни за включване на семействата в създаването на план за подкрепа. Фондация Лале представи кратко метода Родител за контакт и подробно практиката на фамилна групова конференция в България. За практическото приложението на ФГК разказаха Янка Николова от Сдружение Шанс и закрила в Хасково и Людмила Цветанова от Център Мария в Горна Оряховица, които се включиха в срещата на партньорите.  Споделената информация и обратна връзка от семейства и специалисти предизвика множество въпроси. На следващия ден участниците в срещата посетиха Център МИР на Фондация „Здраве и Социално развитие“ в квартал Факултета и се запознаха на място с целта и различните програми за включване на деца и техните семейства.

В следобеда на същия ден колеги от различени граждански организации и министерства се присъединиха към нас в Дома на Европа. Д-р. Лесли Къртис, директор и главен учител на Детска градина и Семеен център Евертън в Ливърпул  представи мисията и работата на центъра. Програмата за ранно детско развитие „Сигурен старт” е създадена с цел облекчаване на детската бедност и социално изключване на деца в Обединеното кралство. От 1999 г. тя се реализира на етапи. Създадени са 500 местни групи, които обхващат близо 4 милиона деца. Програмата насърчава социално и емоционално развитие, опазване здравето на децата и подобряване на уменията и способностите им  и подкрепа на семейството като общност. Евертън е един от първите центрове, създадени по програмата в Обединеното Кралство. Той продължава да работи и развива нови дейности.

Ута Ройтер от Das Diakonische Werk der Evang. Landeskirche in Baden e.V., Карлсруе представи от свое име и името на Яна Херцберг от BAG Familienbildung und Beratung e. V., Берлин национален проект на федералното правителство на Германия  „Шансове за родители II – спечелване на родителите за ранно детско образование“. Целта на този мащабен проект е да подобри благосъстоянието на семействата и да намали неравенството, риска от бедност и социално изключване чрез превантивните ефекти на семейното възпитание. В рамките на тази федерална програма специалисти от цялата страна получават допълнително  обучение по темата за образование и консултации за родители и семейства. То се основава на професионално тествана учебна програма, специално пригодена за нуждите на семействата, която предлага услугата на така наречените "Приятели на родители". Бюджетът от ЕСФ за тази втора фаза е над 10 милиона евро.

В третия работен ден д-р. Лесли Къртис, директор на Семеен център Евертън в Ливърпул, сподели подробна информация за различните програми и възможности за работа с родители, за привличането на семейства от общността в центъра, за развитието и подкрепата на членовете на екипа. Тя отговори на много въпроси на колегите от гражданскиje организации, които ще пилотират програма Сигурен старт в България.

Наши партньори в програмата са Diakonie Baden, Evangelische Hochschule Freiburg и BAG Familienbildung und Beratung e.V. от Германия, Udruga za rad s mladima Breza от Хърватска, Everton Nursery School and Family Centre от Обединеното Кралство и Haro, riksorganisationen för valfrihet jämställdhet, föräldraskap от Швеция. Дейностите са съ-финансирани  по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни