Асоциацията за анализ на социалното въздействие (SIAA) се преименува на Social Value International
30.06.2015
Официалното събитие събра членове и съмишленици на организацията, които отпразнуваха колективните усилия и говориха за планове за бъдещето.

На 18 май 2015 Международната Асоциация за анализ на социалното въздействие и мрежата на SROI се обединиха в Social Value International на тържествен коктейл в Лондон.

Джеръми Николс, главен изпълнителен директор на Social Value International и Social Value UK представи новите Принципи на социална стойност, които са решаваща стъпка напред в уеднаквяване на посланието за важността на отчитането на стойността. Николс отбеляза, че създаването на Social Value International ще помогне за разпространяване на посланието за включване на различните видове стойност в процеса на взимане на решения, и като цяло ще спомогне за нарастване на отчетността на организациите по отношение на всички техни заинтересовани страни.

Организацията ще продължи да се ръководи от своите членове и да работи в тясно сътрудничество с тях за засилване на значението на социалната стойност и измерването, отчитането и управлението на въздействието. Съществена част от новата стратегия на Social Value International е да подпомага и подкрепя работата на присъединилите се Национални Мрежи. Ричард Кенеди, съпредседател на Social Value International, коментира: „Нашата мисия - да променим начина, по който обществото държи сметка за стойността - никога не е била толкова важна и пред нас стои огромна, но вълнуваща задача”.

В центъра на нашата работа са Седемте принципа на социална стойност. Принципите на социалната стойност дават основни градивни елементи за всеки, който иска да взима решения за постигане на равенство, подобряване на благосъстоянието и устойчивостта на околната среда. Това са общоприети принципи за социално отчитане.

  1. Включете заинтересованите страни - информирайте какво се измерва и как то се измерва и оценява като социална стойност с участието на заинтересованите страни.
  2. Разберете какво се променя - очертайте как е създадена промяната и я оценете чрез събрани доказателства, признаване на положителни и отрицателни промени, както и очаквани и неочаквани такива.
  3. Оценете резултатите, които имат значение - взимането на решения за разпределение на ресурси между различни възможности трябва да отчита стойността за заинтересованите страни. Стойността се отнася до относителната важност на различните резултати. Тя отчита предпочитанията на заинтересованите страни.
  4. Включвайте само същественото - определете каква информация и доказателства да бъдат включени в отчетите, за да дадат вярна и обективна картина, така че заинтересованите страни да могат да направят разумни заключения за въздействието.
  5. Не преувеличавайте постигнатите резултати - претендирайте само за стойността, реално създадена от дейностите.
  6. Бъдете прозрачни - демонстрирайте основата, на която анализът може да се приеме за точен и честен и покажете, че ще тай бъде докладван и обсъден със заинтересованите страни.
  7. Потвърдете резултата - осигурете подходяща независима проверка.

 

Българската група за оценка на социалното въздействие е член на Social Value International.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни