Среща на групата за анализ на социалното въздействие в България, 12 декември 2014
12.12.2014
Фондация Лале организира среща на групата за анализ на социалното въздействие в България. Срещата се състоя на 12 декември 2014 с участието на 20 представители на различни граждански и дарителски организации.

Специален гост на срещата беше Рут Уайтли, директор Международни мрежи на Social Impact Analysts Association / Social Value International. Тя беше в България за участие в годишната конференция на Българския дарителски форум, където говори за „Измерването на социалното въздействие - мисия възможна и необходима”.

Рут се запозна с колегите от България, разказа за опита на SIAA с национални групи за оценка на социалното въздействие и представи примери от отделни страни.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че оценката и комуникирането на социалното въздействието е съществено важно, наред с оценяването на отделни проекти и програми.

Групата за анализ на социалното въздействие в България беше създадена през юни 2013 като форум за обмяна на информация и практики, който да си сътрудничи с международната SIAA. Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последствия от действия, които планираме и извършваме в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на цели като социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда.

Срещата се проведе с подкрепата на FairPlay International, които любезно предоставиха зала в хотел Арена ди Сердика. 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни