Среща на групата за оценка на социалното въздействие в България, 29 октомври 2013
30.10.2013
На 29 октомври 2013 се проведе първата среща на групата за анализ на социалното въздействие в България.

Участваха около 30 представители на разнообразни като сфера на дейност, цели и начин на работа организации. Те споделиха свои практически опит при оценка на социалното въздействие в България през последните години. Участниците обсъдиха различни теми - кои организации правят оценка на въздействието, какви методи прилагат, как се финансира тази оценка, кой ползва такава оценка, какви са очакванията и нагласите, как намираме и доколко можем да разчитаме на достоверни изходни данни, какви индикатори ползваме и др.

Като насоки на работа на групата бяха очертани някои теми – стимулиране на други организации да прилагат анализ на въздействието - включително донорски организации, корпоративни дарители и държавни институции; стимулиране и прилагане на анализа при стратегическо планиране на различни нива, в законодателството и пр реализирането на Европейските програми в България. 

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че е ключово важно да оценяваме какво реално постигаме и променяме с програмите и проектите, които осъществяваме; да говорим и работим за баланс между различните нива на анализ на въздействието – дарителски организации, неправителствени организации, които изпълняват програми и проекти, различни местни организации. 

Поставен бе и въпросът за оценка на ефекта от липсата на действие, което в много случай е също толкова важно, колкото и наличието на конкретни програми. 

Като важни теми се откроиха оценката на ефекта от инвестиране на частен ресурс в обществено благо и анализ на промяната, както в организациите, така и в средата, в която те работят. Важен елемент е и сътрудничеството между дарителски и финансирани организации, при което всички участници трябва да са запознати с концепцията за анализ на въздействието – от тях се очаква да го изискват, да го правят, да го прилагат, да са информирани и участват в събиране на информация, да го виждат като ценност.

Групата за анализ на социалното въздействие в България беше създадена през юни 2013 като форум за обмяна на информация и практики, който да си сътрудничи с международната SIAA. Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последствия от действия, които планираме и извършваме в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на цели като социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда. 

Срещата на групата за анализ на социалното въздействие се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската Комисия в България, която предостави зала за случая. 

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни