Група за анализ на социалното въздействие в България
08.06.2015
Ние вярваме, че анализът на социалното въздействие е основен инструмент за постигане на реална обществена промяна.

Той трябва да бъде същностна част от процесите на планиране на дейности, вземане на решения и инвестиране на ресурси за да постигаме социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда.

Анализът на социалното въздействие:
• идентифицира и предвижда бъдещи последици от действия, планирани и реализирани в настоящето
• изследва и отчита планирани и непредвидени, позитивни и негативни страни на постигнатата промяна.

Ние, като група за анализ на социалното въздействие, сме отворени за всички, които се интересуват от темата и се ангажират да прилагат този инструмент в работата си. Групата:

• популяризира анализа на социалното въздействие и насърчава неговото прилагане сред граждански и дарителски организации, индивидуални донори, социални инвеститори и институциите на централната и местната власт;
• търси възможности за финансиране на обучения, събития, изследвания и публикации по темата;
• организира подгрупи или тематични срещи в зависимост от интереса на участниците към предложена конкретна тема.

Ние сме част от мрежата на SVI – международна професионална организация, която подкрепя и представлява специалисти в сферата на социално въздействие в цял свят.

За контакти
impactBG@tulipfoundation.net

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни