Седемте принципа на социална стойност
30.11.2015
Фондация Лале публикува на български език нов документ от поредицата за социално въздействие.

Фондация Лале публикува Седемте принципа на социална стойност на български език. Те са разработени от Social Value International и са основни принципи за социално отчитане за всички организации, които работят за равенство, благосъстояние и устойчива околна среда. Те са валидни за неправителствени и финансиращи организации, социални предприятия, агенции, местни власти:

  • Включете заинтересованите страни;
  • Разберете как е постигната промяната и я оценете чрез доказателства за  положителни и отрицателни, очаквани и неочаквани промени;
  • Оценете резултатите, които имат значение;
  • Включвайте само същественото - информация и доказателства, които дават вярна и обективна картина;
  • Не преувеличавайте постигнатите резултати;
  • Бъдете прозрачни;
  • Потвърдете резултата чрез подходяща независима проверка.

Запознайте се със Седемте принципа на социална стойност.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни