IMISCOE MITRA / TraFaDy Симпозиум и обучение
21.05.2024
Транснационалните семейства в Европа

Група изследователи, практици и колеги от граждански организации се събрахме на 13 и 14 май в университета "Бабеш-Боляй" в Клуж-Напока, Румъния. Темата, която всички ние споделяме, беше "Транснационалните семейства в Европа – връзката между политики и академичните среди". Симпозиумът беше организиран от CASTLE, MITRA и TraFaDy. Упражнението за картографиране през първия ден ни помогна да определим областите на работа през двата дни - транснационални семейства, с които работим; как се свързваме с неакадемичните среди по смислен начин? Какво работи добре съгласно нашия опит? и Предизвикателствата, пред които сме изправени. То беше последвано от презентации и дискусии за ефектите от транснационалния семеен живот и последствията по отношение на различните политики. Обсъдихме също политиката относно Пакта за миграция на ЕС.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни