Социално въздействие на доброволчеството в България
23.02.2016
Вижте резултатите от кратката ни анкета за социалното въздействие на доброволчеството в България.

Гражданските организации работят за промяна.  Привличането, подготовката и ангажирането на доброволци в работата е част от ежедневието на някои организации. Фондация Лале работи с партньорите си в Европа по темите за нужди, практики и стандарти за оценка на социалното въздействие на доброволчеството. За да получим по-пълна картина на нагласите и практиките в България, в края на януари тази година насърчихме колеги от граждански организации да попълнят кратък въпросник. За по-малко от месец почти 100 организации от страната попълниха анкетата. Благодарим на всички, които споделиха позицията си.

Близо 84% от попълнилите редовно работят с доброволци. Повечето са местни организации, които работят основно в населеното място и общината. Значим факт е, че близо 80% от организациите  подготвят доброволците си или разчитат друга организация да направи това.

Практиката на оценка на социалното въздействие на участието на доброволци е по-ограничена, но все пак над половината от организациите (60%) правят такава. Почти равен процент оценяват редовно или понякога ефекта от доброволчеството. Основната част са разработили за оценката собствени индикатори и под 4% от тях ползват конкретен метод.

От гледна точка значимостта на показателите определено най-високо поставени са промяната в  доброволците като придобити социални умения, самочувствие, опит (80% ) и промяната в живота на хората, на които те помагат (65%). Промяната на отношението на хората от общността също е важна за 35% от организациите. Най-категоричен е изводът, че оценката на въздействието е важна - 85% споделят, че е много важна, а станалите я определят като донякъде важна.  Две трети от отговорилите са убедени, че оценката на ефекта от работата на доброволците има значение всички.

Можете да видите резултатите тук.

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни